"Dzieje księgarstwa w Kielcach w latach 1826-1939", Stanisław Januszek, "Roczniki Biblioteczne", R. XII, 1968, z. 1-4 : [recenzja]

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 477-478
Zenon Guldon , Stanisław Januszek (aut. dzieła rec.)

 

do góry