"Przemysł i klasa robotnicza ziemi radomsko-kieleckiej 1870-1914", Otilda Wyszomirska, Warszawa 1971 : [recenzja]

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 480-482
Zenon Guldon , Otilda Wyszomirska (aut. dzieła rec.)

 

do góry