"Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku", Adam Homecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja]

Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Tom 8 (1973) s. 482-483
Zenon Guldon, Jadwiga Muszyńska , Adam Homecki (aut. dzieła rec.)

 

do góry