Z działalności "Sokołów" górnośląskich w okresie I wojny światowej oraz powstań śląskich i plebiscytu

Prace Naukowe. Kultura Fizyczna, Tom 1 (1997) s. 49-56
Mirosław Ponczek

 

do góry