Początki zorganizowanego sportu polskiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (do roku 1918)

Prace Naukowe. Kultura Fizyczna, Tom 2 (1999) s. 9-26
Mirosław Ponczek

 

do góry