"Plagiat naszej miłości" : o wierszach Ewy Lipskiej

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 11 (2009) s. 97-108
Janusz Hurnik

 

do góry