Indeks osób występujących w opublikowanych relacjach

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, Tom 2 (2012) s. 251-255

 

do góry