"Śmierć pięknych saren" Pavla jako książka o dzieciństwie : dwugłos interpretacyjny

Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Tom 5 (1995/1996) s. 125-131
Elżbieta Wróbel, Janusz Hurnik

 

do góry