Pedagogical heritage of development of physical activity in preservation of indigenous population of the West Siberia = Pedagogiczne dziedzictwo rozwoju aktywności fizycznej w obronie rodzimej ludności Zachodniej Syberii

Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja], Tom 10 (2010) s. 133-139
Sergey A. Dneprov, Valery P. Krasilnikov

 

do góry