"Artyści i historia : koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu", Zbigniew Kuderowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 74, Numer 1 (1983) s. 344-352
Tomasz Weiss , Zbigniew Kuderowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry