Poezja na usługach władzy : wczesna panegiryczna twórczość Symeona z Połocka

Studia Rossica Posnaniensia, Tom 36 (2011) s. 123-133
Barbara Kozak

 

do góry