Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 6 (1951) s. 10-566
Stefan Nosek

 

do góry