Położenie włościan i antagonizm klasowy w Gościeradowie u schyłku epoki feudalnej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 7 (1952) s. 1-36
Juliusz Willaume

 

do góry