Rola mas plebejskich w Powstaniu Listopadowym 1830

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 7 (1952) s. 73-106
Zygmunt Mańkowski

 

do góry