Wtórne lokacje na łanach opuszczonych w Polsce w XV i XVI w.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 7 (1952) s. 171-200
Józef Ryszard Szaflik

 

do góry