Misja berlińska J. K. Szaniawskiego w 1807-8 roku

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 7 (1952) s. 201-265
Juliusz Willaume

 

do góry