Działalność plebejuszy rzymskich w prowincjach w czasach Cycerona

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 11 (1956) s. 43-60
Tadeusz Łoposzko

 

do góry