Wpływ Rewolucji Październikowej na walkę mas pracujących Lubelszczyzny (1917-1919)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 11 (1956) s. 143-161
Stanisław Krzykała

 

do góry