Skład społeczny, wyznaniowy i ideologia sejmiku lubelskiego w latach 1572-1648

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 12 (1957) s. 129-156
Wiesław Śladkowski

 

do góry