Walka chłopów Ordynacji Zamojskiej o prawa serwitutowe w końcu XIX wieku

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 12 (1957) s. 197-220
Zofia Mazurek

 

do góry