System fleksyjny ukraińskiej wsi gwary Kodeniec

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 14 (1959) s. 1-16
Michał Łesiów

 

do góry