Średniozamożne warstwy społeczeństwa rzymskiego w dobie upadku republiki

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 14 (1959) s. 53-99
Tadeusz Łoposzko

 

do góry