Niewolnicy w pismach Salwiana z Marsylii na tle pogladów literatury antycznej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 20 (1965) s. 1-19
Roman Kamienik

 

do góry