Znaczenie akt notarialnych dla badań nad własnością w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 20 (1965) s. 115-126
Józef Mazurkiewicz

 

do góry