Sprawa "usamoistnienia" miast w Królestwie Polskim przed 1864 r.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 20 (1965) s. 127-144
Władysław Ćwik

 

do góry