Tradycja i "rewolucja" w doktrynie poetyckiej T. S. Eliota

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 22 (1967) s. 75-84
Grażyna Bystydzieńska

 

do góry