Miejsce Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej "Samopomoc" w Bloku Antyfaszystowiskim w okresie wyborów do sejmu 1930 r.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 26 (1971) s. 51-75
Henryk Cimek

 

do góry