Poetycka funkcja mazurzenia w folklorze nad górnym Wieprzem

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 27 (1972) s. 1-15
Jerzy Bartmiński

 

do góry