Z frazeologii staropolskiej używanej w języku polskim na Litwie na początku XVII w. : na podstawie "Disvrsu Nabożnego" A.S. Radziwiłła, wydanego w Wilnie w 1636 r.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 27 (1972) s. 81-87
Bronisława Lindert

 

do góry