Zaimki w ukraińskim języku literackim XVII i początku XVIII w.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 27 (1972) s. 89-106
Michał Łesiów

 

do góry