Władysław Syrokomla jako tłumacz poezji rosyjskiej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 27 (1972) s. 107-122
Jan Orłowski

 

do góry