Problematyka polskich nazw służebnych w oświetleniu historyków i językoznawców

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 27 (1972) s. 161-196
Paweł Smoczyński

 

do góry