Teoria zjawisk estetycznych Władysława Witwickiego

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 28 (1973) s. 23-46
Bohdan Dziemidok

 

do góry