Z dziejów polskiego handlu na pobrzeżu Morza Czarnego w końcu XVIII w.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Tom 28 (1973) s. 205-226
Marek Mądzik

 

do góry