Ogólna koncepcja teoretyczna filozofii kultury fizycznej i sportu

Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu, kultura, zdrowie, edukacja], Tom 5 (2005) s. 212-215
Wojciech J. Cynarski, Jerzy Kosiewicz
Title of the reviewed work:
Jerzy Kosiewicz, "Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu", Warszawa 2004

 

do góry