Motywy orzeczenia ważności małżeństwa zaskarżonego z tytułu całkowitej symulacji w praktyce Roty Rzymskiej

Kościół i Prawo, Tom 3 (1984) s. 155-175
Edward Sztafrowski

 

do góry