Sprawozdanie z dyskusji nad referatami wygłoszonymi podczas sympozjum

Kościół i Prawo, Tom 3 (1984) s. 279-283
Wojciech Góralski

 

do góry