Problem rozeznania oceniającego

Kościół i Prawo, Tom 6 (1989) s. 57-68
Marian A. Żurowski

 

do góry