Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym do 1983 roku

Kościół i Prawo, Tom 2 (15) (2013) s. 23-52
Grzegorz Delmanowicz

 

do góry