Antykościelne ustawodawstwo w Hiszpanii na początku lat trzydziestych XX wieku

Kościół i Prawo, Tom 2 (15) (2013) s. 101-113
Grzegorz Szubtarski

 

do góry