"Zadania zarządcy majątku kościelnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i polskich synodów diecezjalnych", Paweł Kaleta, Lublin 2012

Kościół i Prawo, Tom 2 (15) (2013) s. 278-280
Grzegorz Delmanowicz , Paweł Kaleta (aut. dzieła rec.)

 

do góry