Wykaz prac magisterskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 2012 roku

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 19, Numer 1 (2012) s. 256

 

do góry