Geneza pojęcia Sofii - Mądrości Bożej

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 19, Numer 2 (2012) s. 161-176
Justyna Kroczak

 

do góry