Dekret kasacyjny z roku 1819 i jego wykonanie w stosunku do diecezji sandomierskiej

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 18, Numer 1 (2011) s. 7-162
Franciszek Tadeusz Borowski

 

do góry