Cechy późnostarożytnego chiliazmu na podstawie anonimowego dziełka z IV w. (?) "Incipit de Matthaeo Evangelista"

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 18, Numer 1 (2011) s. 227-234
Krzysztof Tyburowski

 

do góry