Pomocniczy charakter logiki formalnej w uprawianiu metafizyki klasycznej

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 18, Numer 1 (2011) s. 249-254
Andrzej Sołtys

 

do góry