"Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie", Jan Twardy, Przemyśl 2009 : [recenzja]

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 18, Numer 2 (2011) s. 247-250
Leszek Pachuta , Jan Twardy (aut. dzieła rec.)

 

do góry