Wpływ niedostatku materialnego na funkcjonowanie rodziny w świetle uznawanych wartości osób dotkniętych bezrobociem

Chowanna, Tom 2 (2001) s. 19-34
Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska

 

do góry