Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich

Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Tom 19, Numer 4 (2011) s. 23-36
Mariola Ciszewska-Mlinarič, Franjo Mlinarič, Krzysztof Obłój

 

do góry