Relacja o stanie archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 17, Numer 1/2 (2010) s. 5-76
Józef Wołczański

 

do góry